Pedicurepraktijk FineFoot
 

Uw privacy
 


Start

De Europese privacy wet (AVG) is vanaf 25 mei 2018 van kracht.
Hoe ga ik om met uw privacy?

1. Wat houd ik van u bij?
     - uw N.A.W.-gegevens
     - uw telefoonnummer(s)
     - uw e-mailadres
     - naam van uw huisarts(enpraktijk)
       (bovenstaand alleen als u die zelf aan mij heeft doorgegeven)
     - uw voetproblemen
     - uw afspraken met FineFoot

2. Uw gegevens worden door mij
nooit aan derden verstrekt.

3. Uw gegevens worden in een applicatie opgeslagen op een laptop die
     alleen door mijzelf gebruikt wordt. Zowel de laptop als de  inlog
     van de apllicatie zijn met wachtwoorden beveiligd.

4. Deze laptop staat aan en is alleen dan verbonden met het internet op het
     moment dat ik gegevens voor mijn praktijk aan het verwerken ben.

5. Deze laptop is beveiligd met een firewal en een anti-virusprogramma.

6. Indien u niet wilt dat (bepaalde) gegevens over u door mij bewaard
    worden, dan vult u een nieuw aanmeldformulier in en ontvangt u
    het oude aanmeldformulier terug.

7. Mijn website en mijn app verzamelen GEEN gegevens van u.

8. Bezoekt u al een jaar lang mijn praktijk niet meer, dan worden
     al uw gegevens automatisch uit de applicatie waarin ze
     opgeslagen zijn gewist.

9. Op uw verzoek krijgt u een afdruk van de gegevens die in de
      applicatie over u zijn opgenomen.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

k.v.k:
53 5165 16